Začiatky Gamrat Spółka Akcyjna sa datujú od polovice minulého storočia. Už osem desaťročí stanovujeme normy pre trh s výrobcami stavebných materiálov pre infraštruktúru a verejné služby. Ponúkame výrobky najvyššej kvality vyrobené z polyetylénu a polyvinylchloridu.

Neustále sa rozvíjame a zlepšujeme – spočiatku ako spoločnosť Štátnej pokladnice a od mája 2011 ako súkromná spoločnosť. Spolu s najväčším akcionárom – spoločnosťou „Lentex“ SA z Lubliniec – spoločnosť Gamrat SA buduje silnú značku a stará sa o titul najlepšieho výrobcu v oblasti svojho trhu.

 


 

Žľab polkruhový

A =75 mm / B = 55 mm
A =125 mm / B = 89 mm
A = 150 mm / B = 108 mm

 


 

Žľabová spojka

r. š. 75 mm / L = 120 mm
r. š. 125 mm / L = 240 mm
r. š. 150 mm / L = 240 mm

 


 

Odtoková nálevka

 

r. š. 75 mm / L = 160 mm / Dz = 63 mm
r. š. 125 mm / L = 300 mm / Dz = 93 mm
r. š. 150 mm / L = 300 mm / Dz = 110 mm

 


 

Vnútorný roh

r. š. 75 mm / L1 = 151 mm / L2 = 59 mm
r. š. 125 mm / L1 = 247 mm / L2 = 96 mm
r. š. 150 mm / L1 = 271 mm / L2 = 92 mm

 


 

Vonkajší roh

r. š. 75 mm / L1 = 151 mm / L2 = 59 mm
r. š. 125 mm / L1 = 247 mm / L2 = 96 mm
r. š. 150 mm / L1 = 271 mm / L2 = 92 mm

 


 

Držiak žľabu

r. š. 75 mm / B = 83 mm
r. š. 125 mm / B = 137 mm
r. š. 150 mm / B = 158 mm

 


 

Čelo žľabu

r. š. 75 mm / L = 30 mm
r. š. 125 mm / L = 50 mm
r. š. 150 mm / L = 50 mm

 


 

Zvod

Dz = 63 mm
Dz = 90 mm
Dz = 110 mm

 


 

Spojka zvodu

Dw 63 mm / Dz = 58 mm / L = 104 mm
Dw 90 mm / Dz = 85 mm / L = 135 mm
Dw 100 mm / Dz = 105 mm / L = 155 mm

 


 

Koleno 67,5º

Dw 63 mm / Dz = 60 mm
Dw 90 mm / Dz = 86 mm
Dw 100 mm / Dz = 105 mm

 


 

Objímka

Dw 63 mm / B = 25 mm
Dw 90 mm / B = 25 mm
Dw 100 mm / B = 25 mm