Strešná krytina

Strecha je stavebná konštrukcia nad vnútorným prostredím, vystavená priamemu pôsobeniu atmosferických vplyvov, podieľajúca sa spolu s ostatnými obalovými konštrukciami na tvorbe požadovaného prostredia v objekte.

Účelom strešných konštrukcií je ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, pričom strecha musí plniť statické, konštrukčné požiadavky, požiadavky z hľadiska tepelnej techniky, akustiky a denného osvetlenia, rôzne funkčné a prevádzkové, protipožiarne, ekonomické, architektonické a estetické požiadavky a požiadavky z hľadiska trvanlivosti a životnosti. Preto je významne dôležité zamerať sa na správny a dôsledný výber krytiny. Stavebník, ktorý pristupuje k stavbe alebo rekonštrukcii svojho rodinného domu rozumne, nešetrí peniaze na nesprávnom mieste. My, vám ponúkame široký výber strešných krytín od viacerých výrobcov za primeranú cenu.

 

 

Betónová

Keramická (pálená)

Plechová

Bridlicová – CAPACCO

Kanadský šindeľ – KATEPAL

Polykarbonáty – ARLA